ZAŠTO SMO ODABRALI DA PROIZVODIMO ORGANSKU HRANU I ŠTA JE ORGANSKA HRANA?

Za većinu ljudi, "organski" znači hrana proizvedena bez upotrebe pesticida ili đubriva. To je samo jedan deo istine, a drugi je da iza toga stoji razlog i sa naše strane, a i strane naših potrošača zašto kupuju organske proizvode – jer veruju da je “bolje za mene, bolje za planetu”.

Da bi se ceo proces zvao organskim, mora ispuniti vrlo stroge i mnogobrojne zakonski definisane procedure, i njihova primena mora da je kontinuirana. Ceo proces prate sertifikaciona tela koja prate organsku proizvodnju, u praksi pri primeni svih standarda u svakodnevnom radu i administrativno kroz strogi tok dokumenata. Kontrola je vrlo stroga uz potpunu zabranu upotrebe bilo kojih veštačkih hemijskih đubriva ili pesticida, i apsolutnu zabranu genetski modifikovanih semena i organizama. Pored toga, organska proizvodnja podstiče rotaciju useva u redukovanoj obradi i konzervaciji zemljišta. Ova rotacija je od vitalnog značaja za zdravlje zemljišta i aktivno podstiče prirodne metode kontrole štetočina. Ovo zauzvrat može pomoći promovisanju većeg biodiverziteta i plodnosti zemljišta. Kada je u pitanju držanje životinja i proizvodnja proizvoda životinjskog porekla, propisani uslovi od strane tela za sertifikaciju zahtevaju veći životni prostor i bolje uslove za držanje životinja, uz poštovanje njihovih prirodnih ponašanja, što na kraju daje zadovoljne životinje.

Naši proizvodi poseduju organski sertifikat Republike Srbije i EU.

Na našem imanju se čuvaju i odgajaju autohtone vrste živine, ovaca i koza, uz podršku i kontrolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Olda group snažno veruje da je budućnost poljoprivrede primena agroekoloških principa koji održavaju i poboljšavaju plodnost zemljišta, jer samo takvo zemljište možemo da ostavimo onima koji će naslediti našu plodnu zemlju. Verujemo da svaki region ima svoje specifičnosti koje treba da osetimo i u hrani koja dolazi iz tog područja. Verujemo u zaštitu autohtonih vrsta životinja i njihov povratak u naš ekosistem, kao i starih i retkih sorti žitarica. Treba ih sačuvati, vratiti u upotrebu i učiniti dostupnim širem krugu odgajivača.
Snažno verujemo u samoodrživost, zaštitu okoline i dobrobit životinja.
Naš cilj je da ljudima koji žele dobro zdravlje i ukusnu hranu, pružimo najbolje iz naše proizvodnje.
Uzgajanje starih useva uz primenu savremenih agroekoloških principa, daje biljke koje su veće, robusnijih korenovih sistema i otporne na sušu. Njihovim povratkom na naše njive, smanjujemo potrebu za dodatnim djubrenjem i zaštitom te nema štete za životnu sredinu.